Giờ hoạt động ngoài trời của lớp lớn 1- Trường Mầm non Quảng Tiên

Tháng Mười 16, 2017 1:33 chiều

_MG_0319 Giờ hoạt động ngoài trời hôm nay được nghe cô giáo kể chuyện, các bé vô cùng thích thú.