z2887217249136_946febd032d5957150ad51461a9ea6e8

Bài Tuyên truyền về Phòng, chống dịch COVID-19

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, cũng như trong nước, đe doạ đến sức khoẻ, tính mạng, kinh tế của con người, đất nước. Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, bên cạnh sự vào cuộc…
IMG_1634723896349_1634723952028

Báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến năm 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                          Độc lập -Tự do- Hạnh phúc                                                                     Ba Đồn, ngày  25  tháng  5  năm 2021   BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “TẬP…
178217791_594044201991133_3661222195487585201_n

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Trong những ngày vừa qua, nước ta đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội. Đây là trường hợp…