Công khai tài chính quý 1 năm 2019

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TRƯỜNG MN QUẢNG…

Công khai tài chính năm 2018

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN QUẢNG TIÊN             …

Công khai tài chính quý 4 năm 2018

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        TRƯỜNG MN QUẢNG TIÊN       …