Công tác phòng, chống bão số 5

Tháng Chín 17, 2020 4:51 chiều

Thực hiện công văn số1279/UBND-KT, ngày 17/9/2020 của UBND thị xã Ba Đồn về việc triển khai thực hiện các phương án ứng phó cơn bảo số 5. Nhà trường đã triển khai thực hiện các biện pháp tháo giở các biển báo, chằng chéo cửa phòng các lớp học, phòng chức năng, di dời các thiết bị, hồ sơ các khu vực có nguy cơ ngập lũ đến vị trí an toàn, chặt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đỗ.

Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.Không có mô tả.

Không có mô tả.