Kế hoạch Phòng chống bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Tháng Hai 5, 2020 4:31 chiều
PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN

TRƯỜNG MN QUẢNG TIÊN

Số: 02/TrMNQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Quảng Tiên, ngày 04 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Phòng chống bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

 

Căn cứ Công văn số 09/PGD ĐT ngày 04/02/2020 của của Phòng GD ĐT Thị xã Ba Đồn về việc triển khai kế hoạch Phòng chống bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Trường mầm non Quảng Tiên  xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona  cụ thể như sau:

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

Chủ động phòng chống dịch bệnh, phát hiện sớm ca bệnh nghi nhiễm nCoV, góp phần khống chế dịch không để bùng phát thành dịch lớn đáp ứng kịp thời các tình huống khi xảy ra dịch, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trong trường.

2. Yêu cầu

– 100% các trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV được phát hiện sớm, báo cáo với cấp trên để được theo dõi, cách ly, xử lý và được xét nghiệm xác định bệnh nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng.

– 100% các nhóm lớp tham gia chiến dịch tổng vệ sinh môi trường vào ngày 05/02/2020 và duy trì thực hiện vào chiều thứ 6 hàng tuần.

-BGH chủ động tuyên truyền, phối hợp kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh nCoV tại các nhóm lớp và trong toàn trường.

– Chuẩn bị đầy đủ tâm thế cho công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xâm nhập.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  1. Công tác chỉ đạo, điều hành

– Nhà trường xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Triển khai tới các tổ chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể trong toàn trường.

– Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Trưởng ban là đồng chí hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí phó hiệu trưởng là phó ban, đồng chí nhân viên y tế là thường trực, các đồng chí tổ trưởng chuyên môn là thành viên. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo.

– Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh để kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.

– Có báo cáo đánh giá việc triển khai tình hình khi có yêu cầu.

  1. Công tác tuyên truyền

– Đẩy mạnh công tác truyền thông (thông qua các buổi họp, phát tờ rơi, thông tin trên trang điện tử của trường, …) để cán bộ giáo viên nhân viên học sinh và phụ huynh nắm bắt thông tin về dịch bệnh và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV; Thông tin, khai báo bệnh viêm phổi với cơ quan y tế địa phương để xử lý kịp thời.

– Đa dạng hóa các hình thức truyền thông:  trên Website của Trường, tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp tại các buổi họp, tư vấn nhóm chuyên môn… Nội dung ngắn gọn, cụ thể, xúc tích để cán bộ giáo viên nhân viên các con học sinh và phụ huynh dễ tiếp thu và thực hiện.

– In, cấp phát tờ rơi về dịch bệnh và cách phòng chống dịch bệnh nCoV đến 100% các nhóm lớp.

  1. Tham gia chiến dịch tổng vệ sinh môi trường

– Tiến hành tổng vệ sinh môi trường vào ngày 05/02/2020 và phối hợp với Trung tâm y tế phun thuốc khử khuẩn cho 100% các lớp và các khu vực trong toàn trường vào ngày 06/02/2020 và duy trì thực hiện tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần.

  1. Hạn chế tụ tập nơi đông người

– Khuyến cáo các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên  hạn chế tiếp xúc nơi đông người: Lễ hội, liên hoan…

– Thực hiện theo hướng dẫn của các đơn vị chức năng tuy theo tình huống dịch trên địa bàn.

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Nhân viên Y tế

– Là đồng chí  thường trực trong ban chỉ đạo, tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng các kế hoạch, công văn theo diễn biến tình hình dịch và dự trù kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống dịch nCoV của trường.

– Tham mưu Ban giám hiệu tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nCoV tới các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên trong toàn trường. Đồng thời phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường ngày  05/2/2020 và phối hợp với trung tâm y tế phun thuốc khử khuẩn ngày 06/02/2020.

– Phối hợp với các tổ chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể kiểm tra, giám sát các  các hoạt động phòng, chống dịch nCoV  trong toàn trường.

– Tổng hợp báo cáo các cấp khi cần thiết và khi có yêu cầu.

       – Chịu trách nhiệm gửi báo cáo  tình hình sức khỏe của cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh cho PGD đào tạo khi có yêu cầu.                  

  1. Nhân viên kế toán

Tham mưu cho đồng chí Hiệu trưởng bố trí đầy đủ kinh phí các hoạt động phục vụ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (Mua gang tay y tế, khẩu trang, bổ sung thêm thuốc khử khuẩn, nước rửa tay, xà phòng… ). Thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

  1. Các tổ chuyên môn

– Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học, chú trọng công tác vệ sinh môi trường trong và xung quanh trường, thông thoáng lớp học phòng chống dịch bệnh nCoV.

– Tăng cường tuyên truyền giáo dục các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh; Phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh nCoV trên bảng tin của lớp – zalo nhóm lớp, của trường; Đảm bảo công tác ATTP trường học.

– Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh và thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế về công tác phòng chống dịch nCoV.

– Chủ động tổng vệ sinh vào thứ 4 ngày 05/02/2020 (thời gian này trẻ nghỉ học) và theo lịch hàng tuần.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

  1. Công đoàn – Chi Hội phụ nữ – Chi đoàn thanh niên

       – Chủ động tham gia tổng vệ sinh toàn  vào 05/02/2020 và các ngày theo lịch nhà trường.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, lồng ghép trong các hội nghị đến các hội viên của Hội, các đoàn viên chi đoàn về nội dung phòng, chống dịch bệnh nCoV.

– Chỉ đạo cán bộ hội viên thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm và tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh tại trường, tại cộng đồng nơi cư trú.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ giáo viên  nhân viên, hội viên và gia đình tham gia tìm hiểu và học tập thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh nCoV.

       IV. THÔNG TIN BÁO CÁO

– Chế độ thông tin báo cáo thực hiện theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Thông tư số 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế.

–  Gửi báo cáo  tình hình sức khỏe của cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh cho PGD đào tạo khi có yêu cầu.           

Trên đây là Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona của trường mầm non Quảng Tiên, đề nghị tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường  nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Các tổ, nhóm chuyên môn;

– Các đ/c BCĐ;

– Lưu VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Hồ Thị Hồng Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\\\\\ 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng loại vi rút nCov

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Ghi chú 
   

1

 

Đ/c Hồ Thị Hồng Hà

Hiệu trưởng- Trưởng ban -Xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona.- Quản lý chỉ đạo chung công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp.- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban.

– Báo cáo các trường hợp bị nhiễm vi rút Corona

 
 2 Đ/c Hoàng Thị Thương Phó hiệu trưởng- Phó ban – Chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác nuôi dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường . Cùng với trưởng ban quản lý chỉ đạo công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp.  
  3 Đ/c Hoàng Thị Hiền Phó hiệu trưởng- Phó ban – Chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác chuyên môn, đôn đốc giáo viên rèn cho trẻ có kỹ năng rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân và giữ ấm cơ thể.- Cùng với trưởng ban quản lý chỉ đạo công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCov  
  4 Đ/c Mai Thị Nga Nhân viên y tế

 

Thường trực

– Theo dõi sĩ số, quản lý sức khỏe của học sinh và giáo viên.- Hướng dẫn đi khám và theo dõi các ca nghi ngờ- Kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hướng dẫn các lớp tổng vệ sinh môi trường bằng dung dịch sát khuẩn.

– Kết hợp với các ban ngành xử lý khi có các ổ dịch.

– Báo cáo khi có các trường hợp nhiễm vi rut corona trong trường học.

– Tuyên truyền, tập huấn công tác phòng chống bệnh

– Phối hợp phun hóa chất

 
   

 

5

 

 

Đ/c Trần Thị Ngọc Mai

 

Bí thư đoàn thanh niên-Thành viên

– Thường xuyên kiểm tra đôn đốc đoàn viên là giáo viên thực hiện đúng quy chế chăm sóc, tăng cường vệ sinh lớp học, đồ dùng đồ chơi, theo dõi quản lý sức khỏe của học sinh, giáo viên.- Kết hợp với y tế tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh các biện pháp phòng chống dịch.- Chỉ đạo đoàn thanh niên tiên phong trong các chiến dịch vệ sinh môi trường.  
   

 

 

6

 

 

Đ/c Đoàn Thị Mai Phương

 

 

Giáo viên

Tổ trưởng Khối mẫu giáo lớn- MG Nhỡ-

Thành viên

– Thường xuyên kiểm tra đôn đốc giáo viên thực hiện đúng quy chế chăm sóc, tăng cường vệ sinh lớp học, đồ dùng đồ chơi, theo dõi quản lý sức khỏe của học sinh, giáo viên khối MG Nhỡ – MG Lớn- Chịu trách nhiệm kiểm tra vệ sinh của tổ khối mình.- Kết hợp với y tế tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh các biện pháp phòng chống dịch.

– Báo cáo cho y tế các trường hợp nhiễm bệnh.

– Xây dựng các góc tuyên truyền ở các lớp trong khối MG lớn- MG Nhỡ.

 
   

 

 

 

7

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Yến

 

Giáo viên

Tổ trưởng Khối mẫu giáo Bé – Nhà trẻ

– Thường xuyên kiểm tra đôn đốc giáo viên thực hiện đúng quy chế chăm sóc, tăng cường vệ sinh lớp học, đồ dùng đồ chơi, theo dõi quản lý sức khỏe của học sinh, giáo viên.- Chịu trách nhiệm kiểm tra vệ sinh của tổ khối MG Bé -Nhà trẻ.- Kết hợp với y tế tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh các biện pháp phòng chống dịch.

– Báo cáo cho y tế các trường hợp nhiễm bệnh.

– Xây dựng các góc tuyên truyền ở các lớp khối MG Bé – Nhà trẻ

 
   

8

 

Đ/c Phan Thị Dung

Tổ trưởng tổ bếp

Thành viên

– Phụ trách phân công vệ sinh khu vực của bếp.- Theo dõi sức khỏe của của các cô nuôi.- Báo cáo cho y tế các trường hợp nhiễm vi rút

 

 
9 Đ/c Nguyễn Thái Hùng Hội trưởng HPH- Thành viên Phối hợp tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho trẻ đến toàn thể phụ huynh lúc ở trường cũng như ở gia đình.  
  10 Đ/c Hoàng Văn Phúc NVBV

 

Thành viên

– Căt tỉa bồn hoa cây cảnh.- Kiểm tra hệ thống đựng nước, đồ chơi ngoài trời, sân trường.- Hệ thống cống rãnh

– Theo dõi sức khỏe của nhân viên bảo vệ.

– Báo cáo các trường hợp nhiễm vi rút cho y tế.

– Phối hợp phun hóa chất.

– Làm tốt công tác quản lý về con người.

 

 

 

 

                                                                                  T/M BAN CHỈ ĐẠO

                                                                                      TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                                     Hồ Thị Hồng Hà