KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

Tháng Mười 23, 2019 3:29 chiều
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BAĐỒNTRƯỜNG MẦM NON QUẢNG TIÊN

Số: 19/KH-TrMN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do – Hạnh phúc­­        Quảng Tiên, ngày 2 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

Căn cứ kế hoạch số 879/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND thị xã Ba

Đồn về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; công văn số 243/CV-PGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị;

Trường Mầm non Quảng Tiên xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”năm 2019 cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  –  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để cán bộ, nhân viên, người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu và vận dụng những tri thức mới vào mọi lĩnh vực công tác và  nâng cao chất lượng cuộc sống

– Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

– Giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao khả năng và tinh thần học tập, tìm tòi học hỏi các phương pháp tốt nhất để giáo dục trẻ phù hợp với nhu cầu của từng độ tuổi.

– Tạo cơ hội cho trẻ được tham gia học tập, sinh hoạt, giúp trẻ có kiến thức, kỹ năng giao tiếp mạnh dạn, nâng cao kỹ năng sống cho trẻ, hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội và biết cách phòng chống các nguy cơ tai nạn, thương tích đơn giản trong cuộc sống.

– Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nhằm giúp cán bộ quản lý đến giáo viên, nhân viên, các đoàn thể trong nhà trường hiểu được mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; Đồng thời vận động cha mẹ học sinh tích cực tham gia các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” một cách thiết thực.

  1. NỘI DUNG THỰC HIỆN
  2. Chủ đề Tuần lễ: Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.
  3. Thời gian

Thời gian tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” diễn ra từ ngày 02/10/2019 đến hết ngày 7/10/2019 tại trường Mầm non Quảng Tiên với các khẩu hiệu:

– “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại

– “Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất”

– “Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập”

– “Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời”

  1. Công tác tuyên truyền

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, tổ chức sân chơi dân gian cho các cháu với những nội dung cụ thể thiết thực, gần gũi với trẻ.

– Tham gia các bài viết tuyên truyền trên hệ thống phát thanh- truyền hình của địa phương, bài viết tuyên truyền trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong nhà trường

– Phối hợp với Ban đại diện CMHS để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đến toàn thể phụ huynh ở các khối lớp.

Ban giám hiệu nhà trường phổ biến rộng rãi đến phụ huynh học sinh để kêu gọi sự đồng tình hưởng ứng từ phía phụ huynh đối với việc học tập của trẻ và các thành viên trong gia đình.

  1. Các hoạt động cụ thể tại trường

– Từng lớp trao đổi, phát động đến phụ huynh “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, cho phụ huynh nhận thấy được ý nghĩa của việc học tập suốt đời để qua đó phụ huynh có thể giáo dục trẻ về việc học tập suốt đời ngay từ khi còn bé.

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề…trong tuần lễ “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

– Tổ chức các chuyên đề về giáo dục sức khỏe, giáo dục pháp luật… Tuyên truyền, tập huấn để phụ huynh nâng cao kiến thức về phòng chống các dịch bệnh cho trẻ trong trường mầm non.

– Đăng những câu chuyện hay về tấm gương học tập của Bác Hồ trên bảng tuyên truyền các lớp để cô kể cho trẻ nghe và phụ huynh tham khảo.

– Cho trẻ làm quen một số gương học tập qua những hình ảnh, đoạn video, hay những câu chuyện sáng tạo của giáo viên để giáo dục thực tế cho trẻ.

– Tổ chức họp mặt đọc, kể các mẫu chuyện, gương hiếu học, những câu chuyện học tập suốt đời về Bác.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” của trường Mầm non Quảng Tiên, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện./.                                                                                 

                                                                NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

                                                                               P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                      Hoàng Thị Hiền

                                                                                             

 

_MG_2570

_MG_2578

 _MG_2584 copy

_MG_2590