Báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến năm 2020-2021

Tháng Mười 23, 2021 9:55 sáng

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                         Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

                                                                    Ba Đồn, ngày  25  tháng  5  năm 2021

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”

NĂM HỌC  2020 – 2021

Đơn vị: Trường Mầm non Quảng Tiên

 

  1. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM CHUNG
  2. Đặc điểm tình hình

– Tên đơn vị: Trường mầm non Quảng Tiên

+ Địa điểm trụ sở chính: Thôn Trường Thọ – xã Quảng Tiên – thị xã Ba Đồn – tỉnh Quảng Bình

+ Địa chỉ trang tin điện tử: mnquangtien_bd@quangbinh.edu.vn

Quá trình thành lập và phát triển

Trường Mầm non Quảng Tiên, được thành lập tháng 10 năm 1999.  Theo Quyết định số: 607/GD-ĐT của Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình ngày 20 tháng 8 năm 1999. Từ đó đến nay gần  22 năm phấn đấu trưởng thành. Trường đã được công nhận trường chuẩn quốc gia Mức độ 1 tháng 6 năm 2017. Nay đang từng bước nâng cao chất lượng, duy trì và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia Mức độ 1.

Những đặc điểm chính của nhà trường và địa phương

Trường Mầm non Quảng Tiên nằm trong địa bàn Thị xã Ba Đồn, đời sống, thu nhập của nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Hơn nữa 2 địa điểm của trường đều nằm trong vùng ngập lụt nặng, phần lớn nhân dân ở khu vực lẽ Tiên Xuân đều là người công giáo nên chưa thực sự quan tâm đến ngành học.

Trường có 02 điểm trường, gồm 11 nhóm lớp, tổng số 298 cháu, trong đó: Nhà trẻ:  01 nhóm, 24 cháu;   Mẫu giáo: 10 lớp, 274  cháu.

+ Cơ cấu tổ chức: Toàn trường hiện có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 34 người. Trong đó: Quản lý 03, giáo viên 23, nhân viên 02, cô nuôi 6. Trình độ đào tạo của đội ngũ: 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn: 25/28 đạt 89,3 %.

100 % CB, GV, NV có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học

Tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng:

Có 1 chi bộ, tổng số Đảng viên là 20/34 tỷ lệ 58,8 %.

Công đoàn, tổng số 34 đoàn viên.

+ Cơ sở vật chất nhà trường:

Trường có 02 điểm trường, với 11 phòng học, trong đó: có 08 phòng học kiên cố (72,7%), 03 phòng bán kiến cố (27,3%), có 08 phòng chức năng (phòng HT, 2 phòng PHT, hành chính quản trị, y tế, bảo vệ, phòng âm nhạc, phòng nhân viên),  bếp ăn đảm bảo theo yêu cầu,  có đủ công trình nước sạch; 02 sân chơi có đồ chơi ngoài trời, 1/2 sân có từ 5 loại đồ chơi trở lên. Có 11 ti vi đa năng, 5/11 (45,5%) nhóm, lớp có công trình vệ sinh khép kín.

Các nhóm, lớp cơ bản có đủ các loại thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động của trẻ, nhà trường đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên làm thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương nhằm phục vụ có hiệu quả các hoạt động giáo dục trong lớp cũng như tổ chức các hoạt động ngoài trời cho trẻ.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục về ngành học mầm non tại xã Quảng Tiên  nhằm phát triển về số lượng; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; tăng cường CSVC và quản lý trường học; duy trì, nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

  1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
  2. Những thành tích nổi bật đạt được trong năm học 2020 – 2021

1.1. Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua

– Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW: Nhà trường đã tổ chức cho giáo viên, nhân viên ký cam kết, đăng ký nội dung phấn đấu, rèn luyện. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có tư tưởng, phẩm chất, đạo đức tốt, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

– Phong trào thi đua, cuộc vận động:  Nhà trường đã cụ thể hóa các nội dung của các phong trào thi đua, cuộc vận động vào chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”, phong trào “xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, môi trường sư phạm thân thiện, hiệu quả để thực hiện thường xuyên, có hiệu quả xuyên suốt trong năm học.

* Kết quả:

– 100% CBGVNV đã nhận thức rõ tư tưởng chính trị, thực hiện tốt trách nhiệm của một nhà giáo, yêu nghề, tận tụy với nghề, chấp hành tốt các quy định của Đảng, nhà nước, của ngành, của trường và của địa phương, chấp hành tốt kỷ luật lao động;

– 100% CBGVNV đều có phẩm chất đạo đức tốt, nhân cách sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác, gương mẫu trước đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh. Tích cực phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong CSGD trẻ, không có CBGV vi phạm về các hành vi nhà giáo không được làm.

– 100% nhóm, lớp hưởng ứng tham gia thực hiện tốt phong trào; đảm bảo trường lớp luôn xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả;

– 100% CBGVNV thực hiện quản lý tốt học sinh, thực hiện nghiêm túc không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không xâm phạm đến tinh thần và thể xác của trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 100% trẻ;

– 100% trẻ có thói quen học tập, vui chơi, thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường sạch sẽ. Trẻ mạnh dạn, tự tin, thân thiện, chia sẻ, hợp tác cùng bạn bè, lễ phép với người lớn.

1.2. Công tác huy động số lượng     

– Tổng số nhóm lớp: 11 nhóm, lớp (01 nhóm trẻ, 10 lớp MG)

– Tổng số trẻ: 298 cháu. Trong đó:

+ Nhà trẻ 24 cháu (2 – 3T: 24 cháu). Trong đó: Huy động trẻ tại địa bàn học tại trường 23 cháu. Trẻ địa bàn khác đến học 1 cháu.

Tổng số huy động: 23/183 (TĐT) tỷ lệ 12,6%, vượt chỉ tiêu 0,9%.

+ Trẻ mẫu giáo: Tổng số: 274cháu; huy động trẻ tại địa bàn học tại trường 251 cháu. Trẻ địa bàn khác đến học 23 cháu.

Tổng số huy động: 251/317 (TĐT) (Trẻ đi học địa bàn khác 66 cháu) tỷ lệ 100%, đạt so với chỉ tiêu giao.

So với cùng kỳ năm trước: tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ giảm 0,4% và trẻ MG giữ nguyên.

1.3. Đẩy mạnh phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

– Đảm bảo các điều kiện, các tiêu chuẩn được duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

– Làm tốt công tác điều tra, thực hiện nghiêm tục kịp thời bộ hồ sơ phổ cập, cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo nghiêm túc, khai thác dữ liệu Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo phân cấp quản lý  khá chính xác, đảm bảo yêu cầu.

– Theo định kỳ có tổ chức công tác tự kiểm tra, đánh giá duy trì PCGDMNTNT.

– 3/3 lớp 5 tuổi có đủ Bộ đồ dùng tối thiểu.

– 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi có trình độ đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo, được hưởng thu nhập và các chế độ theo thang bảng lương giáo viên mầm non.

– 3/3 phòng học cho trẻ 5 tuổi đạt chuẩn theo Điều lệ Trường mầm non.

– 100% trẻ 5 tuổi được huy động đến trường lớp và hoàn thành chương trình GDMN.

– 100% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày và được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành.

1.4. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục

* Chất lượng chăm sóc:

– 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn cả tính mạng lẫn tinh thần, trong năm học không có dịch bệnh, ngộ độc thức ăn xảy ra trong trường.

– 100% trẻ đến trường, được đảm bảo an toàn, trong năm học không có dịch bệnh, ngộ độc thức ăn xảy ra trong trường.

– Tổng số cháu ăn bán trú tại trường là 298 cháu đạt 100%.

– Cung cấp nguồn rau sạch cho cho bếp ăn đạt 100%, đạt chỉ tiêu, kế hoạch.

– 100%  trẻ nhà trẻ, MG được cân đo kiểm tra sức khỏe định kỳ theo dõi biểu đồ tăng trưởng; Trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng: NT = 0; MG 16/274 = 4,7 %, Thể thấp còi: NT 1/24 = 4,2 %; MG 14/274 = 5,1%, vượt chi tiêu, kế hoạch.

So với đầu năm học tỷ lệ trẻ thấp còi NT giảm 0,6 %; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng MG giảm 3,8% và thấp còi MG giảm 4,5%.

So với cùng kỳ năm học trước học tỷ lệ trẻ thấp còi NT giảm 3,4 %; MG giảm 0,5%; tỷ lệ suy dinh dưỡng NT giảm 3,4%, MG giảm 0,9%

– Trẻ có thói quen vệ sinh tốt đạt >95 %, đạt chỉ tiêu, kế hoạch.

* Chất lượng giáo dục:

– 100% nhóm trẻ và lớp mẫu giáo thực hiện nghiêm túc chương trình của Bộ GD&ĐT; thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”cho trẻ trong trường mầm non, chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động”.

– Kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ cuối độ tuổi trên các lĩnh vực đạt 298/298 đạt 100%.

– Chất lượng Phổ cập giáo dục MNCTE5T: Huy động trẻ 5 tuổi vào trường đạt tỷ lệ 100%.

– Tỷ lệ Bé chăm ngoan: 298/298 cháu = 100%.

1.5. Tăng trưởng CSVC và xây dựng trường MN đạt chuẩn QG

Nhà trường đã tích cực tham mưu các cấp lãnh đạo hỗ trợ kinh phí, đẩy mạnh XHHGD để tăng trưởng, duy trì và phát triển trường chuẩn quốc gia Mức độ 1:

Trong năm học đã thay thế hệ thống quạt, điện; hệ thống nước; làm giá vượt lũ; mua thảm mouse, bàn ghế cho trẻ; tu sửa thay thế hệ thống bồn cầu, bồn rửa tay; mua thảm cỏ; xây nhà vệ sinh; Sơn, xây dựng môi trường,….

Tổng kinh phí là: 468.590.000đ. Trong đó: NSNN 355.390.000đ; Phụ huynh 113.200.000 đ.

1.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, GV, NV

– 100% CB, GV, NV có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có kiến thức, có kỷ năng sư phạm

– Tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp đúng quy định

Tổng số người tự đánh giá: 25 đ/c (CBQL: 03; GV: 23). Trong đó:

+ Kết quả tự đánh giá chuẩn HT, PHT: Tốt 1/3 tỷ lệ 66,7%; Khá 2/3 tỷ lệ 33,3%;

+ Kết quả tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN: Khá 23/23 tỷ lệ 100%.

– Tổ chức đánh giá viên chức Kết quả:

Tổng số người được đánh giá: 26 đ/c (CBQL: 03; GV: 21; NV: 02).

+ CBQL: Tự đánh giá HTTNV 3/3 đ/c tỷ lệ 100%.

+ Kết quả đánh giá, xếp loại Giáo viên, NV:

HTXSNV: 2/23/25 đ/c (02 GV) tỉ lệ 8,7%.

HTTNV: 21/23/25 đ/c (GV: 17; NV: 02) tỉ lệ 91,3%.

Cuối năm có 18/28 đ/c  đủ điều kiện đề nghị cấp trên tặng danh hiệu Lao động tiên tiến đạt 64,3%; số người đề nghị xét chiến sỹ thi đua cơ sở  2/18  người đạt 11,1%.

– Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên: Trường chú trọng tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do Sở và phòng tổ chức theo yêu cầu và tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên sau khi được tập huấn về. Triển khai nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong GDMN

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn giảng: Có 100% CB, GV, NV sử dụng thành thạo máy vi tính, dùng máy vi tính để soạn bài, giảng bài qua trình chiếu.

+ CBQL cập nhật kịp thời thông tin trên mạng, các thông tin của phòng đã vận dụng, thực hiện vào công tác CSGD trẻ và công tác quản lý tại trường; trong năm học có nhiều tin bài được đăng tải lên trang website của trường.

1.7.  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý

– Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; lưu trữ đầy đủ khoa học hệ thống các văn bản.

– Thiết lập bộ hồ sơ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo theo qui định, thực hiện thường xuyên, có chất lượng.

– Phân công phần hành đội ngũ hợp lý, phát huy được trí tuệ của đội ngũ (phân công giáo viên có năng lực tốt với giáo viên năng lực non; giáo viên củ với giáo viên mới vào, ưu tiên giáo viên cho các lớp 5 tuổi…

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, công tác kiểm tra nội bộ trường học từ đầu năm. Kết quả: 100% giáo viên được kiểm tra toàn diện 1 lần/năm,  kiểm tra chuyên đề 2 lần/năm.

– Đã theo dõi, cập nhật quản lý hồ sơ các khoản thu tại đơn vị theo đúng qui định của ngành.

– Thực hiện nghiêm túc qui định thống kê, thông tin, báo cáo.

1.8. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha me, cộng đồng về GDMN

Trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, sử dụng các hình thức linh hoạt để thực hiện nội dung tuyên truyền: Thông qua các cuộc họp, hội nghị; Kết hợp các đợt kiểm tra sức khỏe trẻ; thông qua các hội thi; qua nội dung các góc tuyên truyền của trường và ở các lớp; Xây dựng đội ngũ giáo viên thành những tuyên truyền viên, nhằm gặp gở trao đổi trực tiếp với phụ huynh vào các thời điểm thích hợp; Thông qua hình thức phương tiện thông tin đại chúng.Vì vậy mà nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh và các đoàn thể trong năm học trường đã huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 100%, trẻ nhà trẻ đạt 12,6 %. Phụ huynh cùng các ban ngành trong địa phương kết hợp để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho nhà trường để hoàn thành PCGDMNCTENT.

100% các lớp có Ban đại diện cha mẹ học sinh, Ban ĐDCMHS của trường. Xây dựng quy chế hoạt động của hội trong năm học, có các văn bản thoả thuận giữa nhà trường và hội phụ huynh. Có sự đóng góp tự nguyện về ngày công và kinh phí để tăng trưởng CSVC và xây dựng môi trường với tổng số tiền là 91.200.000đ.

  1. Những biện pháp, nguyên nhân để đạt được thành tích

* Biện pháp

– Kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường để chỉ đạo các hoạt động có hiệu quả. Chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị để đưa

lại hiệu quả, năng suất lao động trong toàn đơn vị.

– Chỉ đạo toàn trường thực hiện công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi nghiêm túc. Thực hiện đúng quy trình đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Phó hiệu trưởng, chuẩn GVMN theo các Thông tư và Công văn hướng dẫn.

– Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý: Phần mềm quản lý và dinh dưỡng, phần mềm phổ cập trẻ 5 tuổi, phần mềm kế toán tài chính và một số phần mềm khác.

– Thực hiện đầy đủ chương trình kế hoạch đề ra, không cắt xén chương trình. Thực hiện việc soạn bài và chuẩn bị bài trước khi lên lớp theo quy định. Phát huy tính tích cực tự giác của mỗi CB, GV.

– Tổ chức cho CB, GV, NV tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và

làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể, trong công tác luôn trung thực, nêu cao vai trò trách nhiệm, quan hệ tốt với phụ huynh và địa phương. Đối với trẻ luôn nhân ái, vị tha, yêu thương, tôn trọng trẻ.

* Nguyên nhân:

+ Nhờ sự cố gắng nổ lực của các thành viên trong nhà trường, xác định rõ vai

trò, trách nhiệm của từng thành viên, phân công trách nhiệm rõ ràng.

+ Có sự giúp đỡ, hỗ trợ đắc lực của chính quyền địa phương và ban đại diện hội cha mẹ học sinh; sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT.

  1. Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện …

100% CB, GV, NV thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao, làm việc có kỷ cương nề nếp.

Nhà trường thực hiện đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho GV, NV yên tâm công tác. Thực hiện đóng BHXH, BHYT: 100% CB, GV, NV kể cả hợp đồng.

Nhà trường đã phối kết hợp với hội cựu giáo chức xã, các tổ chức,.. để huy động kinh phí thực hiện tốt các hoạt động các phong trào của nhà trường; tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ. Trong năm đã tặng được 20 suất quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 5.500.000đ

  1. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể

Chi bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường để chỉ đạo các hoạt động có hiệu quả. Chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị để đưa lại hiệu quả, năng suất lao động trong toàn đơn vị. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành đạt kết quả tốt, luôn tạo mối quan hệ giữa các tổ chức, đoàn thể một cách chặt chẽ, có Quy chế hoạt động rõ ràng. Chính nhờ sự phối hợp đó mà kết quả đạt được của các tổ chức đoàn thể như sau:

Chi bộ được công nhận “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Công đoàn “Vững mạnh”.

Chi đoàn: “Vững mạnh”

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

  1. Danh hiệu Thi đua
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
2016- 2017 Tập thể LĐTT  Số 2377/QĐ- UBND ngày 08 tháng 8 năm 2017 của UBND thị xã Ba Đồn.
2017- 2018 Tập thể LĐTT  Số 1222/QĐ- UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của UBND thị xã Ba Đồn.
2018- 2019 Tập thể LĐTT  Số 1477/QĐ- UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của UBND thị xã Ba Đồn.
2019- 2020 Tập thể LĐTT  Số 1872/QĐ- UBND ngày 20  tháng 8 năm 2020 của UBND thị xã Ba Đồn.
  1. Hình thức Khen thưởng
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định  khen thưởng, cơ quan ban hành QĐ
2016- 2017 UBDN Thị tặng giấy khen Số 2377/QĐ- UBND ngày 08 tháng 8 năm 2017 của UBND thị xã Ba Đồn.
2017- 2018 UBDN Thị tặng giấy khen Số 1222/QĐ- UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của UBND thị xã Ba Đồn.
2018- 2019 UBDN Thị tặng giấy khen Số 1664/QĐ- UB ND ngày 09 tháng 8 năm 2019 của UBND thị xã Ba Đồn.

Trên đây là những việc làm được của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Quảng Tiên. Kính đề nghị Hội đồng thi đua – khen thưởng cấp trên xét tặng danh hiệu thi đua cho đơn vị năm học 2020-2021:

– Tập thể: “Lao động tiên tiến”

– Cá nhân: LĐTT 18/28 (TSBCG), tỷ lệ 64,3%; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 2/18, tỷ lệ 11,1%.

          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                    (Ký, đóng dấu)            

                Hồ Thị Hồng Hà