Cán bộ, giáo viên nhân viên đang thực hiện tốt công điện của Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn về phòng chống bão kịp thời

Tháng Chín 17, 2020 4:18 chiều

Trước tình hình diễn biến phức tạp, nguy hiểm của cơn bão số 5, để chủ động phòng chống ảnh hưởng của bão nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra. Thực  hiện tốt công điện số 06/CĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020 của chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn. Nhà trường đã triển khai kịp thời đến các lớp thông báo cho các bậc phụ huynh đến đón trẻ lúc 15h ngày 17 tháng 9 năm 2020 để nhà trường tiến hành công tác phòng, chống bão.

Không có mô tả.Không có mô tả.

Không có mô tả.