Mô hình: Cổng trường an toàn giao thông

Tháng Chín 5, 2020 7:43 chiều

Công an xã Quảng Tiên kết hợp với Đoàn xã ra quân làm mô hình cổng trường an toàn giao thông