Trường Mầm non Quảng Tiên hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Tháng Mười 8, 2018 10:34 sáng

          Thực hiện công văn số 121/BCĐ ngày 14/9/2018 của ban chỉ đạo xã hội học tập (XHHT) tỉnh Quảng Bình; công văn số 1987/SGDĐT-GDCN-TX ngày 17/9/2018 của sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 và  công văn số 374/CV-PGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” Trường Mầm non Quảng Tiên tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”năm 2018

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để cán bộ, nhân viên, người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu và vận dụng những tri thức mới vào mọi lĩnh vực công tác và  nâng cao chất lượng cuộc sống

– Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

– Giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao khả năng và tinh thần học tập, tìm tòi học hỏi các phương pháp tốt nhất để giáo dục trẻ phù hợp với nhu cầu của từng độ tuổi.

– Tạo cơ hội cho trẻ được tham gia học tập, sinh hoạt, giúp trẻ có kiến thức, kỹ năng giao tiếp mạnh dạn, nâng cao kỹ năng sống cho trẻ, hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội và biết cách phòng chống các nguy cơ tai nạn, thương tích đơn giản trong cuộc sống.

– Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nhằm giúp cán bộ quản lý đến giáo viên, nhân viên, các đoàn thể trong nhà trường hiểu được mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; Đồng thời vận động cha mẹ học sinh tích cực tham gia các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” một cách thiết thực

 

43087822_280881129194727_453147486706466816_n