Thơ ” Em là cô giáo mầm non”

EM LÀ CÔ GIÁO MẦM NON   Em là cô giáo mầm non Quảng Tiên xinh lắm mỏi mòn mắt ai Măng non cháu nhỏ mắt nai Tương lai đất nước tay em vun trồng