299439673_1284996832244793_8186276964030648911_n

Đại hội chi bộ trường Quảng Tiên

Thi hành Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XIII. Thực hiện Công văn số 161-CV/ThU, ngày 15/5/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy; Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về chuẩn bị và tổ…

BÀI THUYÊN TRUYỀN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

BÀI THUYÊN TRUYỀN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Khái niệm vệ sinh an toàn thực phẩm – Thực phẩm: là những thức ăn, đồ uống của con người dưới dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến; bao gồm…