Đại hội chi bộ trường Quảng Tiên

Tháng Tám 17, 2022 9:37 sáng

Thi hành Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XIII.

Thực hiện Công văn số 161-CV/ThU, ngày 15/5/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy; Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về chuẩn bị và tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Quảng Tiên, nhiệm kỳ 2022-2025. Được sự nhất trí của Đảng ủy xã Quảng Tiên, Chi ủy chi bộ Trường Mầm non quyết định triệu tập Đại hội chi bộ MN nhiệm kỳ 2022-2025

Đ/C HOÀNG THỊ HIỀN BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN TRÙ BỊ

   Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội! Tại phiêu trù bị của Đại hội Chi bộ trường Mn Quảng Tiên diễn ra vào lúc 13h ngày 10  tháng 08 năm 2022 đã bầu Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, Ban bầu cử, thông qua nội quy, quy chế đại hội và chương trình làm việc của đại hội phiên chính thức.

Đ/C HỒ THỊ HỒNG HÀ KHAI MAC ĐẠI HỘI298483743_1221480978671718_6561817321132587820_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/C HỒ THỊ HỒNG HÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO CHÍNH TRỊ 2020-2022 TRÌNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

         298930947_2843677892605100_912476441966744715_n

Đ/C HOÀNG THỊ THƯƠNG BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CẤP ỦY NHIỆM KỲ 2020-2022

299553357_730837737984898_1182197088332110681_n

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299090019_956339432435232_3742737420329703400_n 299043933_5824107997602218_4039132846924159079_n

Đ/C LÊ THỊ THANH HƯƠNG- PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

298368872_1216136849119570_8848004382272839157_n

BAN CHẤP HÀNH MỚI RA MẮT

298930633_633206178001950_2245720651627853171_n

ĐẢNG ỦY TẶNG QUÀ

                                     298732181_432304952174664_8260011452564571176_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ KÝ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIỂU QUYẾT

 ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
299282591_357547609926308_2330987260805393740_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298751435_3130811583897889_5201252938310301196_n 298000932_1410287322801395_3210177415636150028_n299017601_1039468453401245_5565650905151772882_n