Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022

Tháng Bảy 21, 2022 10:05 sáng

Đồng chí Hoàng Thị Hiền Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

294607985_3228831747386041_7417348729077818029_n

          Đồng chí Hồ Thị Hồng Hà đọc báo cáo tổng kết năm học 2021-2022

    294168153_467938638072849_4018572307026101022_n

            Đồng Chí Nguyễn Thị Lan trình bày tham Luận tại hội nghị                                                                                                                         293613798_452506266425771_2931556171331594045_n                                                     Đồng chí Lê Thị Thanh Hương PBTTT Đảng ủy phát biểu ý kiến

                                    294188998_3154301361475197_4156064402835302217_n

            Đồng chí Đoàn Thị Diệu Thu thông qua biên bản Hội nghị294704854_438499041485478_3507166245950128876_n

Kết thúc hội nghị

293835746_1398173300670070_2931987718665988497_n293471662_5174614589280873_1069289340592790115_n293524335_762313438446886_4630037046190293584_n

293824036_1080584062550606_7495124597321347456_n 293582930_3190588851258214_6703733403879556954_n293582930_3190588851258214_6703733403879556954_n