Cán bộ, giáo viên nhân viên của trường MN Quảng Tiên hăng say đóng góp vật chất, ngày công tham gia hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

Tháng Ba 22, 2018 4:10 chiều

Ảnh 1 Ảnh 2

Cán bộ, giáo viên nhân viên của trường MN Quảng Tiên hăng say đóng góp vật chất, ngày công tham gia hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”