Cắt tỉa, chăm sóc bồn hoa cây cảnh sau tết trường MN Quảng Tiên

Tháng Hai 26, 2018 3:53 chiều

Cắt tỉa cây cảnh sau tết CS vườn hoa sau tết

Cắt tỉa chăm sóc bồn hoa, cây cảnh sau tết của HĐSP trường MN Quảng Tiên