Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON

Địa chỉ: thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Bà  Hồ Thị Hồng Hà– Chức vụ: Hiệu Trưởng

Điện thoại: – Email:mnquangtien_bd@quangbinh.edu.vn