Khu vực bếp ăn của trường

Tháng Tư 15, 2022 3:40 chiều

z3313948712239_f1cd3511efd82cf198af0644773d6c10  z3313948728079_7ec2ee7024db96ceca34eee01e4d5d0a z3313948717290_5931d0c38f3d441aedb01c89e2f81b32z3313948716807_317a87a30b7cee19cfb928fd1dfe0bf7z3313948716761_54fbcc3a1cb868cc528df454b96c70ab